«Τρέχουν» οι προθεσμίες για 4.000 προσλήψεις σε νοσοκομεία & ΠΕΔΥ

369
Τρέχουν οι προθεσμίες για 4.000 προσλήψεις σε νοσοκομεία & ΠΕΔΥ

Ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί έως την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου, η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για 4.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και διάρκειας δώδεκα μηνών στον τομέα της Υγείας.

Οι θέσεις κατανέμονται σε Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία, Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, το ΠΕΔΥ, αλλά και στον ΕΟΦ, το ΕΚΑΒ, το ΕΚΕΑ, το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα μοριοδοτηθούν βάσει του χρόνου συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας τους με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

 Μεταξύ άλλων θα προσληφθούν Πληρώματα Ασθενοφόρων, Νοσηλευτές, Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, Επισκέπτες Υγείας, Μαίες, Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Ακτινοφυσικοί, Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγοι-Ακτινολόγοι, Χειριστές Ιατρικών Συσκευών, Προσωπικό Καθαριότητας. Προσφέρονται, επίσης, θέσεις για Θερμοϋδραυ- λικούς, Υδραυλικούς, Τεχνικούς Αερίων, Συντηρητές Κτιρίων, Ελαιοχρωματιστές και άλλες τεχνικές ειδικότητες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων κυμαίνονται έως 1.087 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ, 1.032 ευρώ για την ΤΕ, 853 ευρώ για την ΔΕ και έως 775 ευρώ για την κατηγορία ΥΕ. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Πηγή