Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΡΤ

468
Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΡΤ

Ανακοίνωση για τη σύναψη πενήντα μίας (51) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στην παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή διαδικτυακών προϊόντων που περιγράφονται στην ενότητα Ι. «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ», καθώς και στον Πίνακα 1.

Ι.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Α. Για την παραγωγή και παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (της τηλεόρασης), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:

1. Της ανταπόκρισης από πόλεις του εξωτερικού σε τρείς (3) δημοσιογράφους – ανταποκριτές εξωτερικού, έναν για κάθε μία από τις εξής πόλεις: Παρίσι, Μόσχα, Ρώμη.

2. Tης παρουσίασης σε ένα δημοσιογράφο.

3. Του σχολιασμού της επικαιρότητας σε δύο δημοσιογράφους.

4. Της σύνταξης και παρουσίασης οικονομικού ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.

5. Της σύνταξης και παρουσίασης ελεύθερου ρεπορτάζ σε δύο δημοσιογράφους.

6. Της αρχισυνταξίας σε ένα δημοσιογράφο.

7. Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.

8. Της παρουσίασης του δελτίου καιρού σε έναν παρουσιαστή καιρού.

9. Του μοντάζ σε έναν μοντέρ.

10. Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε ένα χειριστή.

11. Της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε έναν διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Οι συμβάσεις αυτές (16 συνολικά προσώπων) αφορούν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.

Β. Για την παραγωγή και παρουσίαση των λοιπών τηλεοπτικών καθημερινών δελτίων ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (στις 06:00, 12:00, 15:00, 18:00 και 00:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:

1. Της σύνταξης και παρουσίασης οικονομικού ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.

2. Της σύνταξης και παρουσίασης ελεύθερου ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.

3. Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.

4. Του μοντάζ σε δύο μοντέρ.

5. Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε έναν χειριστή. Οι συμβάσεις αυτές (7 συνολικά προσώπων) αφορούν στα προαναφερθέντα δελτία ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.

Γ. Για την παραγωγή και παρουσίαση των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών της Πρωινής Ζώνης (από τις 07:00 έως τις 12:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:

  1. Της αρχισυνταξίας σε ένα δημοσιογράφο.

2. Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.

3. Του μοντάζ σε τέσσερεις μοντέρ.

4. Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε έναν χειριστή.

5. Του χειρισμού των μηχανών λήψης εικόνας σε έναν μακενίστα. Οι συμβάσεις αυτές (9 συνολικά προσώπων) αφορούν στις προαναφερθείσες ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.

Δ. Για την παραγωγή και παρουσίαση των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών της Μεσημεριανής Ζώνης (από τις 13:00 έως τις 15:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:

1. Του μοντάζ σε δύο μοντέρ.

2. Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε ένα χειριστή. Οι συμβάσεις αυτές (3 συνολικά προσώπων) αφορούν στις προαναφερθείσες ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου 2017.

Ε. Για την παραγωγή και παρουσίαση των διαδικτυακών προϊόντων της ιστοσελίδας της, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου: Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες. Οι συμβάσεις αυτές (2 συνολικά προσώπων) αφορούν στα διαδικτυακά προϊόντα της ιστοσελίδας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.

ΣΤ. Για την παραγωγή των εξής ραδιοφωνικών εκπομπών, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:

1. Για την Πρωινή – Βραδινή Ραδιοεφημερίδα Πρώτου Προγράμματος, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε δύο ηχολήπτες.

2. Για την εκπομπή «Απολύτως Σχετικό» του Πρώτου Προγράμματος, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε ένα ηχολήπτη.

3. Για την εκπομπή «Υπεράνω πάσης υποψίας» (Πρώτο Πρόγραμμα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε δύο ηχολήπτες.

4. Για την εκπομπή «Με θέα στο δρόμο» (Δεύτερο Πρόγραμμα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε ένα ηχολήπτη.

5. Για τη Μεσημβρινή – Βραδινή Ραδιοεφημερίδα (Ερα Σπορ), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε δύο ηχολήπτες.

6. Για την εκπομπή «Μικρόφωνο στα γήπεδα» (Ερα Σπορ), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν ηχολήπτη, καθώς και σε έναν δημοσιογράφο αθλητικών εκπομπών.

7. Για το Τρίτο πρόγραμμα η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν μουσικό παραγωγό. Οι συμβάσεις αυτές (11 συνολικά προσώπων) αφορούν στις ανωτέρω ραδιοφωνικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.

Για την παραγωγή και παρουσίαση των καθημερινών δελτίων ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Κομοτηνής, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου σε δύο δημοσιογράφους. Οι συμβάσεις αυτές (2 συνολικά προσώπων) αφορούν στις ανωτέρω ραδιοφωνικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Κομοτηνής για την τρέχουσα περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.

Η. Για την παραγωγή των καθημερινών δελτίων ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Ζακύνθου, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν ηχολήπτη. Η σύμβαση αυτή (1 προσώπου) αφορά στις ανωτέρω ραδιοφωνικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Ζακύνθου για την τρέχουσα περίοδο, που λήγει την 30 Ιουνίου του 2017.
untitled-1

untitled-2

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία ή παρουσίαση των εκπομπών που αναφέρονται ανωτέρω και θα ισχύσουν από την υπογραφή της κάθε σύμβασης έως τη λήξη της τρέχουσας ραδιοτηλεοπτικής περιόδου, ήτοι έως την 30.06.2017.

3. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεσθεί και θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υπό Ζ και Η ανωτέρω, στις οποίες η εκτέλεση του έργου θα γίνεται στους ραδιοσταθμούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην Κομοτηνή και τη Ζάκυνθο, αντίστοιχα. Επίσης, ως προς το σκέλος της εκτέλεσης εξαιρείται και η περίπτωση Α1 που θα γίνεται στις πόλεις ανταπόκρισης.

4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Η προϋπολογισθείσα συνολική μηνιαία δαπάνη για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (το εργολαβικό αντάλλαγμα, ο φόρος που αναλογεί, τυχόν αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και κάθε εν γένει δαπάνη σχετική με την εκτέλεση του έργου) για κάθε μία από τις προαναφερθείσες συμβάσεις ανέρχεται μεσοσταθμικά σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Για τον καθορισμό του εργολαβικού ανταλλάγματος κάθε σύμβασης θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εργολάβος, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε έργου, η σημασία του συγκεκριμένου έργου για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με την προσωπικότητα του εργολάβου, όπως η εμπειρία και η επιστημονική του κατάρτιση.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Οι συμβάσεις έργου που θα ανατεθούν δεν δημιουργούν σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του εργολάβου. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιείται χωρίς δεσμεύσεις ημερησίου προκαθορισμένου ωραρίου, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο κάθε εργολάβος πρέπει να εκτελεί το έργο κατά τις ώρες που επιβάλλει ο συνολικός προγραμματισμός των εκπομπών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Ο εργολάβος δεν υπόκειται κατά την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβει σε εποπτεία ή έλεγχο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., έχων ελευθερία ενεργειών όσον αφορά στον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης του έργου, στο αποτέλεσμα του οποίου αποβλέπει αποκλειστικά η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης παράδοσής του εν όλω και εν μέρει. Σε κάθε περίπτωση, ο εργολάβος δεν καθίσταται υπάλληλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αλλά παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμενος να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους, με οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν πρόκειται για φορέα που ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή για σύμβαση συναφούς αντικειμένου με εκείνο του έργου που θα αναλάβει, οπότε για τη σύναψη της παράλληλης σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη γραπτή άδεια της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

5.2  Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δύναται να καταγγείλει αζημίως τη συναφθησόμενη σύμβαση οποτεδήποτε, ενημερώνοντας εγγράφως τον εργολάβο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θα οφείλει να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή για το έργο που θα έχει εκτελεσθεί και παραδοθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. 5.3 Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από τους υποψηφίους.

II. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.

4. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

5. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

7. Να διαθέτουν τους προβλεπόμενους (κατωτέρω) ανά ειδικότητα τίτλους σπουδών.

8. Να διαθέτουν δελτίο/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και να είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο της ειδικότητάς τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ.Α.Ε. (www.ert.gr).

Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075992 από 09:00-17:00 ή μέσω email στο [email protected].

Για λοιπές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075953 από 09:00-17:00.

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της ταχθησόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία ή παραπάνω αιτήσεις σύμφωνα με τα προσόντα του.

Διαβάστε περισσότερα:  ΟΑΕΔ – Κοινωφελής Εργασία: Έρχονται 6.328 νέες προσλήψεις σε 34 δήμους

 

Πηγή: altsantiri