Δείτε τις 219 νέες θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

443
Δείτε τις 219 νέες θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

Γνωστοποιήθηκαν σήμερα από το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 219 νέες θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στη χώρα μας!

Δείτε τους κλάδους απασχόλησης των νέων θέσεων: 

 • Δίπλωμα ΙΕΚ (10 θέσεις)
 • Απόφοιτος Λυκείου (23 θέσεις)
 • Επιστήμες Μηχανικών (17 θέσεις)
 • Επιστήμη Πληροφορικής (38 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (23 θέσεις)
 • Επιστήμες Επικοινωνίας (3 θέσεις)
 • Επιστήμες Υγείας (5 θέσεις)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Θετικές Επιστήμες (4 θέσεις)
 • Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4 θέσεις)
 • Επιστήμες Αθλητισμού (2 θέσεις)
 • Τέχνες (6 θέσεις)
 • Ιατρική Επιστήμη (10 θέσεις)
 • Τουριστικές Επιστήμες (44 θέσεις)
 • Υπόλοιπες Επιστήμες (7 θέσεις)

Δείτε εδώ τις αντίστοιχες θέσεις σε κάθε κλάδο!

Πηγή