Δείτε ποια είναι η μέση ηλικία σε διάφορες χώρες του κόσμου

431
Δείτε ποια είναι η μέση ηλικία σε διάφορες χώρες του κόσμου

Αποφασίσαμε να μάθουμε την μέση ηλικία των ανθρώπων σε διάφορες χώρες του κόσμου. Η «μέση ηλικία» είναι ένας αριθμός που χωρίζει τον πληθυσμό μιας χώρας σε δύο ίσες ομάδες: η μία ομάδα είναι πάνω από αυτήν την ηλικία, ενώ η άλλη είναι κάτω από αυτήν την ηλικία. Αυτός είναι και ο κύριος παράγοντας που καθορίζει πόσο «νέος» είναι ο πληθυσμός μιας χώρας.

 

Πηγή: tilestwra