197 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (27/03/2017).

441
197 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (27/03/2017).

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε τις 197 νέες θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

Δείτε παρακάτω τους κλάδους απασχόλησης: 

 • Δίπλωμα ΙΕΚ (12 θέσεις)
 • Απόφοιτος Λυκείου (18 θέσεις)
 • Επιστήμες Μηχανικών (31 θέσεις)
 • Επιστήμη Πληροφορικής (40 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (35 θέσεις)
 • Επιστήμες Επικοινωνίας (2 θέσεις)
 • Νομική Επιστήμη (1 θέση)
 • Επιστήμες Υγείας (5 θέσεις)
 • Επιστήμες Ζωής (1 θέση)
 • Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Επιστήμες Αθλητισμού (1 θέση)
 • Τέχνες (8 θέσεις)
 • Επιστήμες Διοίκησης (28 θέσεις)
 • Τουριστικές Επιστήμες (14 θέσεις)
 • Υπόλοιπες Επιστήμες (3 θέσεις)

Δείτε εδώ τις αντίστοιχες θέσεις σε κάθε κλάδο.