169 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (31/03/2017).

434
169 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (31/03/2017).

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου γνωστοποίησε τις 169 νέες θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

Δείτε παρακάτω τους κλάδους απασχόλησης:

 • Δίπλωμα ΙΕΚ (11 θέσεις)
 • Απόφοιτος Λυκείου (18 θέσεις)
 • Επιστήμες Μηχανικών (22 θέσεις)
 • Επιστήμη Πληροφορικής (38 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (31 θέσεις)
 • Επιστήμες Επικοινωνίας (2 θέσεις)
 • Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
 • Επιστήμες Ζωής (2 θέσεις)
 • Γεωπονικές Επιστήμες (3 θέσεις)
 • Θετικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Τέχνες (9 θέσεις)
 • Επιστήμες Διοίκησης (16 θέσεις)
 • Τουριστικές Επιστήμες (9 θέσεις)
 • Υπόλοιπες Επιστήμες (2 θέσεις)

Δείτε εδώ τις αντίστοιχες θέσεις σε κάθε κλάδο.

Πηγή