«Είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί, απ’ τη ζωή όταν λείπω…».