Δεν ξέρουμε για εσένα, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε μία φάση ανανέωσης.