Η Σουηδία έβαλε τέλος στο 8ωρο και προχώρησε σε μια προοδευτική κίνηση: