Ενδίδουμε σε έναν από τους πιο αγαπημένους “πειρασμούς”,