Οι λιγότερo γνωστές ενδείξεις της ψυχολογικής νόσου είναι αυτές που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο.