Η μοναξιά, πολλές φορές είναι απελευθερωτική, ανακουφιστική.