Αν παρατηρήσετε τις πιο κομψές γυναίκες άνω των 30 ετών,