Στρες, δουλειά, τηλέφωνο που χτυπάει ασταμάτητα, μηνύματα που εμφανίζονται απρόσκλητα στην οθόνη του κινητού