Μια αναλυτική λίστα για να βάζεις «τσεκ» όσο ετοιμάζεσαι